Nuclear

Naziv proizvodaOpis
B900 Uska udica dužeg vrata i male kontrakuke, nešto jača i ...
B935 Udica nešto dužeg vrata, tanka, male kontrakuke
B957 Isto kao N957 - samo brunirana
BS 5000 Udica kraćeg vrata i malo zakrivljena. Dobra za deveriku i ...
MR 200 Idealna udica za meki, veliki mamac i veće ribe. Srednje ...
MR 21 Crna brunirana udica sa okom, kraćeg vrata i šireg luka. ...
MR 300 Lagana, oštra udica sa okom, crna, udica koja će vas ...
MR 42 Niklovana, jaka udica srednje dugog vrata, dobra za ribolov voluminoznim ...
MR 66 Udica dugog vrata Aberdeen oblika, dobra za morski ribolov
MR 700 Brunirana udica srednje dugog vrata, vrha lagano okrenutog unutra. Idealna ...
N 500 Kratka, jaka udica sa vrhom malo okrenutim prema unutra. Dobra ...
N 510 Srednje debela udica nešto užeg luka, kratke kontrakuke, pogodna za ...
N 600 Srednje debela udica nešto šireg luka, kratke kontrakuke, pogodna za ...
N 900 Uska udica dužeg vrata i male kontrakuke, nešto jača i ...
N 957 Lagana, okrugla udica srednje dugog vrata, sa malom kontrakukom koja ...
NK 800 Široka udica kratkog vrata, niklovana, dobra za veće mamce. Odlična ...
TR 99 Brunirana jača udica sa srednje dugom kontrakukom, dobra za prezentaciju ...

Main navigation