KUTIJA ZA KEDERE
KUTIJA ZA KEDERE

Dupla kutija, unutrašnja mrežasta, za prijenos manjih živih mamaca

Dimenzije
3,5 L (259013)
7 L (259014)

Main navigation